Malay English

KM8, Jalan Tun Hussein Onn, Peti Surat 607, 97008 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-332615 | Fax: 086-313851

PT3 Countdown 13.10.2014 08:00
STPM Countdown 13.11.2014 08:00

SPM CountDown Timer

SPM Countdown 03.11.2014 08:00

Lagu Sekolah

Aug 02 Written by 

LAGU SEKOLAH

SMK BANDAR BINNTULU

 

Kekal Abadi

Sekolah Menengah Bandar Bintulu
Sekolah yang mulia
Di sini kami bercita-cita
Memaju bangsa negara

Sekolah Menengah Bandar Bintulu
Sekolah yang berjasa
Kami berdoa semua sejahtera
Kekal abadi sentiasa

Kepada sekolah kami ingat
Hati semarak penuh semangat
Segala didikan kami hargai sangat
Pelajaran baik disambut hangat

Wahai Sekolah Menengah Bandar
Namamu tetap mengharum
Doa dan harapan kami sandar
Kemuncak cita-cita menguntum

Kepada sekolah kami ingat
Hati semarak penuh semangat
Segala didikan kami hargai sangat
Pelajaran baik disambut hangat

Demi Sekolah Menengah Bandar
Pendidik Pelajar satu hati
Menegak memurni janji dan ikrar
Hidup Kekal Abadi
Hidup Kekal Abadi