Malay English

KM8, Jalan Tun Hussein Onn, Peti Surat 607, 97008 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-332615 | Fax: 086-313851

PT3 Countdown 13.10.2014 08:00
STPM Countdown 13.11.2014 08:00

SPM CountDown Timer

SPM Countdown 03.11.2014 08:00

Logo Sekolah

Aug 02 Written by 

LOGO

SMK BANDAR BINTULU

 

LOGOSEKOLAH 

Pengertian Logo

Progresif: Cogankata sekolah bermakna berhaluan untuk memperbaiki keadaan yang ada sekarang ke arah kemajuan. Cogankata sekolah yang akan menjadi perancang kepada pelajar-pelajar sekolah ini untuk sentiasa memperbaiki diri dalam apa jua bidang yang diceburi, khususnya di bidang akademik hingga ke peringkat yang tertinggi sesuai dengan kehendak Masyarakat dan Negara.

Dua Rangkai Bunga Padi: Dengan megahnya melambangkan usaha yang membuahkan hasil yang menjadi cita-cita Masyarakat dan Negara. "Ada Padi Semua Boleh Jadi" merupakan perangsang dan nadi tenaga untuk mencapai satu-satu matlamat.

Buku: Lambang Ilmu Pengetahuan, merupakan bahan ilmiah yang dapat memberi panduan kepada pelajar-pelajar.

Pelita: Melambangkan pelajar yang cerah hidupnya. (Pelita Malaysia) dengan bersendikan ilmu pengetahuan.

Warna Hijau: Melambangkan kesuburan dalam pelajaran. "Kesuburan" yand dimaksudkan di sini ialah aktif dan berminat dalam pelajaran.

Warna Biru: Melambangkan ketekunan, kesuburan dan kecekalan hati dalam menghadapi masalah yang merintangi pelajaran dan pembelajaran.

Kedua-dua warna ini (Hijau dan Biru) berjalan seiring dan ia merupakan tunggak untuk membentuk pelajar-pelajar yang Progresif.

 

MOTO SEKOLAH / COGANKATA

“PROGRESIF”

 

 

 

SLOGAN / TEMA SEKOLAH 

“ Bersama Menuju Ke Arah Kegemilangan”