Malay English

KM8, Jalan Tun Hussein Onn, Peti Surat 607, 97008 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-332615 | Fax: 086-313851

PT3 Countdown 13.10.2014 08:00
STPM Countdown 13.11.2014 08:00

SPM CountDown Timer

SPM Countdown 03.11.2014 08:00

Matlamat

Aug 02 Written by 

MATLAMAT STRATEGI

SMK BANDAR BINTULU

   • MATLAMAT STRATEGIK 1

      Membangunkan Kepimpinan Dan Pengurusan Berkualiti Tinggi

     

    MATLAMAT STRATEGIK 2

      Menambahbaik Kualiti Pembelajaran Dan Pengajaran

     

    MATLAMAT STRATEGIK 3

      Memaksimakan Pencapaian Dan Potensi Murid

     

    MATLAMAT STRATEGIK 4

      Menguatkan Kekuatan Penglibatan Ibubapa, Komuniti Dan Pihak Berkepentingan Lain