Malay English

KM8, Jalan Tun Hussein Onn, Peti Surat 607, 97008 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-332615 | Fax: 086-313851

PT3 Countdown 13.10.2014 08:00
STPM Countdown 13.11.2014 08:00

SPM CountDown Timer

SPM Countdown 03.11.2014 08:00

Piagam Pelanggan

Aug 02 Written by 

PIAGAM PELANGGAN

SMK BANDAR BINTULU

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bintulu dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

 1. Memastikan sekolah bersedia untuk mula mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan.
 2. Mengurus tenaga pengajar dengan berkesan mengikut bidang kepakaran masing-masing dan memastikan data keperluan guru sentiasa kemaskini supaya permintaan pembekalan guru adalah mengikut keperluan sekolah.
 3. Menyediakan dan melaksanakan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah dengan berkesan.
 4. Mengurus dan menyenggara kemudahan-kemudahan fizikal supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berguna.
 5. Memastikan semua jenis permohonan diproses oleh sekolah dalam tempoh tidak melebihi satu bulan dari tarikh permohonan diterima.
 6. Menguruskan dan memproses masalah perjawatan dan perkhidmatan personel dari segi pelantikan, pengesahan, kemasukan ke jawatan berpencen dan lain-lain dalam tempoh satu bulan dari tarikh penerimaan.
 7. Mengurus pencalonan pengisian kekosongan jawatan Guru Penolong Kanan dalam tempoh satu bulan selepas berlakunya kekosongan.
 8. Memastikan tuntutan daripada guru dan bukan guru diproses dalam masa dua minggu dari tarikh tuntutan diterima.
 9. Memastikan semua urusan peperiksaan awam dilaksanakan tanpa cacat
 10. Memastikan pengurusan kewangan dilakukan mengikut prosedur sedia ada, secara telus, efektif dan mempunyai akauntabiliti tinggi.
 11. Memastikan Jabatan Pelajaran sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan:

a) sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang segera, mesra, dan tepat

b) menentukan segala surat aduan dan rayuan diberi jawapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh surat itu diterima

       12.    Bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina daripada semua pihak 

                demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan nama baik jabatan.