Malay English

KM8, Jalan Tun Hussein Onn, Peti Surat 607, 97008 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-332615 | Fax: 086-313851

PT3 Countdown 13.10.2014 08:00
STPM Countdown 13.11.2014 08:00

SPM CountDown Timer

SPM Countdown 03.11.2014 08:00

SMKBBprofile

Matlamat

Aug 02 Written by

MATLAMAT STRATEGI

SMK BANDAR BINTULU

   • MATLAMAT STRATEGIK 1

      Membangunkan Kepimpinan Dan Pengurusan Berkualiti Tinggi

     

    MATLAMAT STRATEGIK 2

      Menambahbaik Kualiti Pembelajaran Dan Pengajaran

     

    MATLAMAT STRATEGIK 3

      Memaksimakan Pencapaian Dan Potensi Murid

     

    MATLAMAT STRATEGIK 4

      Menguatkan Kekuatan Penglibatan Ibubapa, Komuniti Dan Pihak Berkepentingan Lain


Misi

Jul 31 Written by

MISI

SMK BANDAR BINTULU

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

Visi

Jul 31 Written by

VISI

SMK BANDAR BINTULU

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.